İbadət Otağı

İbadət Otağı

Namaz otağı, 1-ci terminalının beynəlxalq gediş zonasında (təhlükəsizlik baxışdan sonra) ayrılmış sakit yerdir. Bütün dini etiqadlı insanlar üçün keçərlidir.