Gözə görünməyən əlilliyi olan sərnişinlərə xidmət qaydası

Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu “Birgə və Sağlam İctimai Birliyi” tərəfindən verilmiş müvafiq vəsiqənin və beynəlxalq nümunəli vəsiqənin olması şərti ilə fiziki imkanlarında gözə görünməyən məhdudiyyətlər olan (İATA kodu: DPNA) sərnişinlərə prioritet qaydada xidmət göstərir.

Aeroportda belə vəsiqələri təqdim edən sərnişinlərə aşağıda göstərilən nümunəyə əsasən müvafiq buraxılış kartı veriləcəkdir:

Həmin buraxılış kartı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda aviasiya təhlükəsizliyi xidmətinin, qeydiyyat masasının, habelə sərhəd və gömrük xidmətlərinin əməkdaşlarına gözə görünməyən əlilliyi olan sərnişinləri tanımaqda kömək edəcəkdir.

1-ci terminalda gözə görünməyən əlilliyi olan sərnişinlərə xidmət

1. Müvafiq buraxılış kartını almaq üçün müşayiət edən şəxslə birlikdə aeroportun birinci terminalının “A” və ”B” zonalarının girişində yerləşən “Salam Service” masasına lanyardın alınması üçün yaxınlaşmaq və vəsiqəni təqdim etmək lazımdır.

2. Belə buraxılış kartını alan sərnişin prioritet qaydada aviasiya təhlükəsizliyi əməkdaşı tərəfindən yoxlanılacaq və qeydiyyat duracağında reysə qeydiyyata alınacaqdır.

3. Qeydiyyatdan sonra sərnişin birinci terminalın üçüncü mərtəbəsindəki uçuş zonasında yerləşən gömrük və sərhəd xidmətlərinin nəzarət-buraxılış məntəqəsindən prioritet qaydada keçə biləcəkdir.

4. Reysə minik elan edildikdən sonra gözə görünməyən əlilliyi olan sərnişin minik üçün çıxışdakı “Priority boarding” (“Prioritet minik”) masasına yaxınlaşa biləcək və prioritet qaydada təyyarəyə buraxılacaqdır.

2-ci terminalda gözə görünməyən əlilliyi olan sərnişinlərə xidmət

1. Müvafiq buraxılış kartını almaq üçün müşayiət edən şəxslə birlikdə 2-ci terminalın şimal və cənub girişlərində yerləşən “Silk Way Ground Handling” məlumat masalarına lanyardın alınması üçün yaxınlaşmaq və vəsiqəni təqdim etmək lazımdır.

2. Belə buraxılış kartını alan sərnişin prioritet qaydada aviasiya təhlükəsizliyi əməkdaşı tərəfindən yoxlanılacaq və qeydiyyat masasında reysə qeydiyyata alınacaqdır.

3. Qeydiyyatdan sonra sərnişin ikinci terminalın ikinci mərtəbəsindəki uçuş zonasında yerləşən gömrük və sərhəd xidmətlərinin nəzarət-buraxılış məntəqəsindən prioritet qaydada keçə biləcəkdir.

4. Reysə minik elan edildikdən sonra gözə görünməyən əlilliyi olan sərnişin minik üçün çıxışdakı “Priority boarding” (“Prioritet minik”) masasına yaxınlaşa biləcək və prioritet qaydada təyyarəyə buraxılacaqdır.

Uçub gələn gözə görünməyən əlilliyi olan sərnişinlərə xidmət

1. Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna uçub gələn sərnişin müşayiət edən şəxslə birlikdə “ASAN Visa” masasına yaxınlaşmalı və vəsiqəni təqdim etməlidir. Burada ona gözə görünməyən əlilliyi olan sərnişinlər üçün müvafiq buraxılış kartı veriləcəkdir.

2. Sərhəd xidməti əməkdaşları ayrıca pəncərədə sərnişinin pasport nəzarətini təmin edəcəklər.

3. Baqajı təhvil verdikdən sonra gözə görünməyən əlilliyi olan sərnişinlərə baqajın təhvili zalında prioritet qaydada gömrük nəzarəti əməkdaşları tərəfindən xidmət göstəriləcəkdir.